Hügieenitarvikute varu uuendamine

Enamus ettevõtete jaoks on hügieenitarvete varu jälgimine, kõikide muude kohustuste kõrvalt, võrdlemisi tülikas tegevus ning selle puudulik korraldamine võib tekitada palju ebameeldivusi. Lisaks puhastusteenusele tasuks tellida ka hügieenitarvikute varu täiendamise teenus.

Mida see tähendab?

Teenuse täitmise eest vastutav isik vaatab kokkulepitud kordadel nädalas kõik varud üle ning vajadusel täiendab neid. Siinkohal on oluline ära märkida, et varude täiendamine ei nõua puhastusala spetsialistilt pea mingit lisaaega ega suurenda oluliselt ka teenuse kogumaksumust.

Hügieenitarvikute varu uuendamine

Küsi pakkumist